Ban #687 - CrazyGamers.sk

Ban #687
IP BanAktívnyTrvalý

Hráč(ka)
Udelil(a)
Dôvodobchádzanie banu, multiacc
Dátum11.03.23 19:21
ExpiráciaTrvalý Ban
Platí pre servery*
Udelené na serveriSurvival #1